Orientazio zerbitzuen datuak 2022

Argitalpen-data: 

2022ko Jarduera Fisikoko Orientazio Zerbitzuen emaitzak aurkezten ditugu. Irudian iazko datuak aurreko urtekoekin alderatzen dira.

Ebaluazioan honako alderdiak aztertzen dira:

  • JFOZ kopurua: EAEn 2022an egon diren orientazio zerbitzuak.
  • Ordu astean: orientazio zerbitzuen asteroko dedikazioaren batura ordutan. 
  • Erabiltzaile: zenbat erabiltzailek erabili duen zerbitzua 2022an, emakumeak eta gizonak zehaztuz.
  • Hitzordu: zenbat hitzordu egin diren guztira erabiltzaile guztiekin.
  • Osakidetzako deribazioak: udalerri bakoitzeko osasun zentroak edo Osakidetzako beste espezialitate ezberdinek orientazio zerbitzura bideratutako pertsonak.

Bukatzeko, 2022an martxan izan diren orientazio zerbitzuak zerrendatzen dira, datuak eman dituztenak bederen.